Україна в роки І С.В.

Материалы » Україна в роки І С.В.

Війна почалася 1 серпня 1914 р. Вона стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення воєнних дій. Про катастрофічні наслідки цього конфлікту свідчать хоча б такі дані: країни, які раніше чи пізніше взяли участь у війні, мобілізували 65 млн солдатів, з яких 10 млн загинуло і 12 млн було поранено. Жертви серед цивільного населення були майже такими ж.

На початку вересня 1914 р. російська армія окупувала значну частину Східної Галичини. Це був важкий удар по українцях цього краю. Австро-угорське командування повірило в провокаційні чутки, розповсюджувані польською адміністрацією провінції, про «таємні симпатії українців до росіян», унаслідок чого відступаючі габсбурзькі війська вдалися до переслідувань українців, яких постраждали тисячі.

Чим далі йшла війна, тим більшими були її жертви - як військові, так і цивільні. Трагедія українців полягала в тому, що вони, не маючи власної держави, вимушені були перебувати по різні боки театру воєнних дій і вбивати одне одного. Чи не єдиним позитивним моментом було те, що війна виснажувала сили воюючих імперій, створюючи таким чином у перспективі нові політичні можливості для поневолених Росією народів.

У березні 1916 р. стався новий поворот подій. Унаслідок так званого «Брусиловського прориву» російська армія зайняла Чернівці, Коломию, Луцьк та інші міста цього регіону. Австро-угорські війська втратили близько 1 млн вояків, 400 тис. потрапили у полон. Але на допомогу Австро-Угорщині прийшла Німеччина. 5 листопада 1916 р. Відень і Берлін остаточно домовилися про створення Польської держави. Для українців це означало б неможливість реалізації їхніх планів створення власної держави.

Предпосылки феодальной раздробленности
В основе социально-экономических предпосылок развития феодальной раздробленности на Руси лежал процесс феодализации - рост феодальной земельной собственности и складывание классов феодалов и зависимых крестьян. Формирование крупной земельной собственности на Руси в IX-XII вв. шло сложным путем. В IX-Х вв. оно происходило путем "окн ...

«Анадырь»
К июню1962Генеральный штаб уже разработал операцию прикрытия под кодовым названием «Анадырь». По мнению составителей плана это должно было ввести американцев в заблуждение в отношении места назначения грузов. Всем советским военнослужащим, техническому персоналу и другим сопровождавшим «груз» также говорили, что они направляются на Чуко ...

Развитие центробежных тенденций в Югославии в конце 80 – начало 90-х годов XX века
Первые признаки распада Югославии на отдельные республики появились в этом федеративном государстве сразу же после смерти в 1980 г. общепризнанного лидера страны и героя освободительной борьбы против фашистских захватчиков Иосипа Броз Тито. Своим авторитетом и тонкой политикой ему удавалось сглаживать противоречия между хорватами, серба ...