Україна в роки І С.В.

Материалы » Україна в роки І С.В.

Війна почалася 1 серпня 1914 р. Вона стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення воєнних дій. Про катастрофічні наслідки цього конфлікту свідчать хоча б такі дані: країни, які раніше чи пізніше взяли участь у війні, мобілізували 65 млн солдатів, з яких 10 млн загинуло і 12 млн було поранено. Жертви серед цивільного населення були майже такими ж.

На початку вересня 1914 р. російська армія окупувала значну частину Східної Галичини. Це був важкий удар по українцях цього краю. Австро-угорське командування повірило в провокаційні чутки, розповсюджувані польською адміністрацією провінції, про «таємні симпатії українців до росіян», унаслідок чого відступаючі габсбурзькі війська вдалися до переслідувань українців, яких постраждали тисячі.

Чим далі йшла війна, тим більшими були її жертви - як військові, так і цивільні. Трагедія українців полягала в тому, що вони, не маючи власної держави, вимушені були перебувати по різні боки театру воєнних дій і вбивати одне одного. Чи не єдиним позитивним моментом було те, що війна виснажувала сили воюючих імперій, створюючи таким чином у перспективі нові політичні можливості для поневолених Росією народів.

У березні 1916 р. стався новий поворот подій. Унаслідок так званого «Брусиловського прориву» російська армія зайняла Чернівці, Коломию, Луцьк та інші міста цього регіону. Австро-угорські війська втратили близько 1 млн вояків, 400 тис. потрапили у полон. Але на допомогу Австро-Угорщині прийшла Німеччина. 5 листопада 1916 р. Відень і Берлін остаточно домовилися про створення Польської держави. Для українців це означало б неможливість реалізації їхніх планів створення власної держави.

Правовое положение личности
В Конституции Французской Республики отсутствует специальный раздел о правах и свободах. В самом тексте Конституции права и свободы содержатся только в нескольких статьях. Так, в статье 2 подтверждается принцип равенства перед законом всех граждан независимо от происхождения, расы или религии, статьи 3 и 4 закрепляют плюрализм политичес ...

Экономика Украины после II Мировой Войны
В период Второй Мировой войны (1939 - 1945 гг.) Украина испытала величайшие потери – около 4, 5 млн. погибших и 2 миллионов вывезенных на принудительные работы в Германию. Неисчислимые бедствия принесла война украинскому народу. Колоссальный ущерб причинен народному хозяйству республики. Практически полностью были выведены из строя про ...

Первые шаги христианства
В Энциклопедии необходимых знаний В.А. Менделев пишет: «История помогает понять происхождение и связи порой отдаленных друг от друга в пространстве и во времени явлений и процессов» [3,С.14] Христианство не было новшеством на территории Украины с начала его распространения. В каждой легенде есть доля правды. Легенда о пребывании апосто ...